Έκτακτη συνεδρίαση δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα τις νέες συμβάσεις προσωπικού καθαριότητας

0 12

Αναλυτικά ολόκληρη η πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πάρος 04 Ιουλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 8657
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Προς: 1. Δήμαρχο Πάρου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. Τακτικά μέλη του
Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 84 400 Δημοτικού Συμβουλίου
v (όπως πίνακας αποδεκτών)
Αρμόδιος: Νίκος Σπανόπουλος 3. Προέδρους Δημοτικών και
Τηλ.: 22843-60110 Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου
Fax: 22840-22078
e.mail : gramatia@paros.gr

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω του κατεπείγοντος του θέματος του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 04/07/2017 και ώρα 19.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

Λήψη απόφασης για απασχόληση με νέες συμβάσεις του προσωπικού που είχε προσληφθεί σε θέσεις καθηκόντων καθαριότητας (οδηγοί και εργάτες καθαριότητας) και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι 07-06-2017.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του μεγάλου όγκου των απορριμμάτων που έχουν συσσωρευτεί στους δρόμους εν μέσω θερινής περιόδου και της έλλειψης προσωπικού δεδομένου ότι το μόνιμο προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας είναι ελάχιστο και δεν επαρκεί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλει, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την δημόσια υγεία και πλήττει καίρια την εικόνα του νησιού.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Ρούσσος Βατίστας

You might also like More from author

Comments

Loading...