Με έντεκα νέα ασθενοφόρα και μια κινητή μονάδα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενισχύει το στόλο του ΕΚΑΒ στα νησιά

0 92
Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την σχετική πρόσκληση προς το ΕΚΑΒ, για την
υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης της προμήθειας των
ασθενοφόρων, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»
Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται
το ύψος των διαθέσιμων πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο
2014 – 2020» που διατίθεται για την προμήθεια ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, ούτως
ώστε να αυξηθεί και ο αριθμός των οχημάτων που θα καλύψουν της ανάγκες των
νησιών, στον κρίσιμο τομέα της υγείας.
Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Προμήθεια
ασθενοφόρων και κινητών μονάδων», με δυνητικό δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο
Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), για την υποβολή πρότασης έργων, προκειμένου να
ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση
βασικών υποδομών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» ο οποίος
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Η πρόταση αφορά στην προμήθεια 11 ασθενοφόρων και μιας κινητής μονάδας του
ΕΚΑΒ, που θα διατεθούν σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας, στο
πλαίσιο της ενίσχυσης των ήδη υφισταμένων υποδομών υγείας στα νησιά.

You might also like More from author

Comments

Loading...