Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της Αποκεντρωμένης διοίκησης για δημιουργία Lidl

0

Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου μπλοκάρει την απόφαση του δήμου Νάξου που είναι αντίθετος στην δημιουργία Lidl στο νησί.

Να θυμίσουμε ότι στην απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει ομόφωνα πως

Απορρίπτει την αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης «Υπεραγοράς τροφίμων» στην εταιρεία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.» στο ακίνητο στην θέση «Άγιος Ιωάννης ή Κωστέρα» της επαρχιακής οδού Νάξου-Χαλκείου & αγροτικών
οδών «ΝΤΟΒΕΛΟ ή ΑΜΠΕΛΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ».

 

Η εταιρεία προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, η οποία ακύρωσε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της Νάξου.

 

Την αναφέρει στο σκεπτικό της απόφασης της Αποκεντρωμένης διοίκησης

Αποδεχόμαστε ως νόμω βάσιμη, την από 07-05-2019 ειδική διοικητική προσφυγή

της «LIDL ΕΛΛΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» και ακυρώνουμε την υπ’ αριθ. 85/19-07-2017 (ΑΔΑ: 643ΚΩΗΟ-
ΠΘΧ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με το προαναφερθέν

σκεπτικό.

Κατά της απόφασης αυτής και εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίησή της, μπορείτε
να προσφύγετε στην Ειδική Επιτροπή, που εδρεύει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στη
Σύρο (Επτανήσου 35), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 238 (“Έλεγχος νομιμότητας πράξεων
Ο.Τ.Α. αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς
Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.”) παρ. 1 του ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α’/07.06.2010) και 151
(“Προσφυγή κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα”) του ν. 3463/2006 “Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α’/30.06.2006).

 

Αντιδράσεις από τον εμπορικό σύλλογο Νάξου

Η απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης προκάλεσε αντιδράσεις στον εμπορικό σύλλογο Νάξο. Ο πρόεδρος Ευάγγελος Στρατούλης σημείωσε πως “είμαστε υπέρ του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όμως η δημιουργία ενός καταστήματος 2.500μ2 θα έχει πολύ αρνητικές συνέπειες  όχι μόνο σε μικρές εμπορικές επιχειρήσεις  αλλά και στην παραγωγική βάση του νησιού“. Τονίζει μάλιστα πως υπάρχει η διαπιστωτική πράξη της αποκεντρωμένης διοίκησης  από το 2014 με την οποία τότε είχε δικαιώσει τον εμπορικό σύλλογο. Πώς έδωσε αυτή τη στιγμή έγκριση και προσπέρασε το δημοτικό συμβούλιο και τους επαγγελματίες του νησιού  αναφέρει ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου.

 

Τι αναφέρει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  Πολύκαρπος Πολυχρονάκης

“Η απόφαση είναι δεσμευτική για το συγκεκριμένο θέμα που αναφέρει η απόφαση, ωστόσο μπορεί ο δήμος Νάξου να επανέλθει προσκομίζοντας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  νέα έγγραφα με τα οποία στηρίζει την απόφασή του για το συγκεκριμένο θέμα”.

 

Εναπόκειται στο δήμο πλέον οργανωμένα να στηρίξει αυτό που ζητά ο κόσμος της Νάξου, ο εμπορικός σύλλογος οι παραγωγοί για την δημιουργία του σούπερ μάρκετ στην περιοχή.

 

 

 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα