Δείτε σε βίντεο την αναβάθμιση του λιμανιού της Σαντορίνης

0

 

Δείτε στο βίντεο την αναβάθμιση του λιμανιού της Σαντορίνης

 

 

 

Για την αποκατάσταση των ζημιών του λιμένα, προτείνεται η κατασκευή ενός νέου ευθύγραμμου μετώπου, μήκους 200m, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα ταυτόχρονης, ασφαλούς πρυμνοδέτησης ή/και πλαγιοδέτησης, των συμβατικών Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων και των ταχυπλόων σκαφών, που προσεγγίζουν στον λιμένα.

Το νέο μέτωπο έχει τέτοιο προσανατολισμό, ώστε τα πλοία να πρυμνοδετούν με τον διαμήκη άξονά τους, στη ΒΒΔ διεύθυνση (343o ως προς τον βορρά), μειώνοντας κατά το δυνατόν τις ανεμοπιέσεις στα έξαλα αυτών. Τα πλοία θα μπορούν να πρυμνοδετούν σε ικανή απόσταση το ένα από το άλλο, έστω και αν επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Για τον λόγο αυτόν, επιλέχθηκαν κατάλληλες χωνευτές δέστρες, σε απόσταση 30m η μία από την άλλη, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι καταπέλτες των πλοίων και να αποφεύγεται ο κίνδυνος πρόσκρουσης και ατυχήματος, σε περίπτωση οριζόντιας μετακίνησης του καταπέλτη. Έτσι, σε ώρες αιχμής, θα μπορούν να πρυμνοδετούν στο νέο μέτωπο, 3 συμβατικά Ε/Γ-Ο/Γ ή 2 συμβατικά και ταυτόχρονα, να πλαγιοδετεί 1 ταχύπλοο μεταφοράς επιβατών. Παράλληλα, η διευθέτηση και αναβάθμιση του μετώπου στη θέση «Κατσούνι», θα δώσει 1 ακόμα θέση πλαγιοδέτησης ταχυπλόου σκάφους μεταφοράς επιβατών.

Για τον τοπικό F/Β, που εξυπηρετεί τη Θηρασιά, προβλέπεται κρηπίδωμα με χαμηλότερη στάθμη (+1,10m), σε μήκος 30m του νέου μετώπου.

Για τα λοιπά σκάφη (λάντζες, τουριστικά), κατασκευάζεται νέο μέτωπο, μήκους 84m περίπου, με στάθμη κυκλοφορίας επίσης +1,10m.

Για την κατασκευή του νέου αυτού έργου, επιλέχθηκε η τεχνολογία των προκατασκευασμένων κιβωτίων (caissons), για τους παρακάτω λόγους:

— ταχύτητα κατασκευής του έργου,

— μειωμένη όχληση στη λειτουργία του λιμένα, κατά την κατασκευή τού έργου,

— περιορισμένος διαθέσιμος εργοταξιακός χώρος στην περιοχή του λιμένα.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα