Ενίσχυση του αριθμού των εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας στο νοσοκομείο Ναξου

0

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, αναπτύχθηκαν στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου νέοι χώροι, ώστε να γίνεται ασφαλής διαχείριση των ύποπτων και επιβεβαιωμένων περιστατικών Covid-19. Στους χώρους αυτούς προστέθηκε πρόσφατα και το εμβολιαστικό κέντρο του ΓΝ-ΚΥ Νάξου.

Σε όλους αυτούς τους νέους χώρους, αλλά και στους υφιστάμενους πραγματοποιείται καθημερινά συστηματικός καθαρισμός και  απολύμανση των επιφανειών, των αντικειμένων, του εξοπλισμού και του ιματισμού που χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες που δημιουργήθηκαν, απαιτείται η ενίσχυση του αριθμού των εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας. Για το σκοπό αυτό διενεργείται έρευνα αγοράς για τις υπηρεσίες καθαριότητας για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, ώστε να εκπονηθεί οικονομοτεχνική μελέτη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

Όσον αφορά στο υφιστάμενο προσωπικό καθαριότητας του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, σύμφωνα με το Άρθρο 45 του νόμου 4722/2020 οι ισχύουσες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύνανται να παραταθούν έως τις 31/12/2021.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα