ΣΕΒ : «Περισσότερες εξαγωγές θα φέρουν περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις»

0
Με βασικό μήνυμα ότι η ενίσχυση της εξαγωγικής βάσης αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, που θα δημιουργήσουν με τη σειρά τους καλές θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθεμένης αξίας, έκλεισε τις εργασίες της στην Αθήνα, η διήμερη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων (IRC) της BusinessEurope. Η αναμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εξωστρέφεια της βιομηχανίας, την προσέλκυση επενδύσεων και τις νέες εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, απασχόλησαν την ατζέντα της Επιτροπής IRC που συνεδρίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κατόπιν πρόσκλησης του ΣΕΒ, με τη συμμετοχή των μεγάλων βιομηχανικών συνδέσμων της Ευρώπης.
Όπως τονίστηκε, στην ΕΕ το διεθνές εμπόριο δημιουργεί €2,3 τρισ. προστιθέμενη αξία και υποστηρίζει 36εκ. θέσεις εργασίας (με 450.000  εξ αυτών στην Ελλάδα), με αύξηση άνω του 65% την περίοδο 2000 – 2017. Αυτές οι θέσεις εργασίας αμείβονται κατά μέσο όρο 12% καλύτερα από τις θέσεις στην υπόλοιπη οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή της Ελλάδας στο διεθνές εμπόριο παραμένει περιορισμένη αν και σταθερή. Η αύξηση των εξαγωγικών μας επιδόσεων δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να μεταφράζεται σε μεγαλύτερη συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο. Οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώνονται το 2017 σε 0,184% των παγκόσμιων εξαγωγών, στο ίδιο περίπου επίπεδο των αρχών της 10ετίας του 2000, όταν οι αντίστοιχες εξαγωγές στην παγκόσμια οικονομία αυξανόντουσαν με ταχύτερους ρυθμούς.

5 Δράσεις για την ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων
Με στόχο την ενίσχυση της εξαγωγικής επίδοσης της χώρας κατετέθησαν προτάσεις για Δράσεις που αφορούν:

  1. Συνεχή ενημέρωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Συνθήκες Ελεύθερου Εμπορίου.
  2. Ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στη διαπραγμάτευση των Συνθηκών Ελεύθερου Εμπορίου της ΕΕ.
  3. Δημιουργία Ενιαίου Εθνικού Φορέα Εξωστρέφειας.
  4. Ενίσχυση δράσεων προώθησης των εξαγωγών μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ.
  5. Προγράμματα μεγέθυνσης της εξαγωγικής βάσης της χώρας. 
Ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, σημείωσε τα εξής: «Σε μια περίοδο έντονων διεθνών εμπορικών ανατροπών η ελληνική βιομηχανία χρειάζεται μια νέα στρατηγική για το διεθνές εμπόριο και την προσέλκυση επενδύσεων ευθυγραμμισμένη με τις ευρωπαϊκές πρακτικές. Όλες οι ανατροπές στις παγκόσμιες εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις επιβάλλουν τη διαθεσιμότητα μηχανισμών και διαδικασιών ενθάρρυνσης επενδύσεων, ανάλογης αποτελεσματικότητας με την ΕΕ (τουλάχιστον). Όμως αυτούς τους μηχανισμούς δεν τους διαθέτει ακόμα η Ελλάδα. Δυστυχώς, η μεταρρυθμιστική κόπωση είναι εμφανής. Χωρίς ακόμα μεγαλύτερη μεγέθυνση της παραγωγικής βάσης, χωρίς στήριξη της καινοτομίας, χωρίς άρση των εμποδίων στο επιχειρηματικό περιβάλλον, χωρίς επενδυτική κινητοποίηση, χωρίς άρση της υπερ-φορολόγησης και του μη μισθολογικού κόστους, χωρίς ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας δεν θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια ουσιώδη μεταβολή στον παραγωγικό προσανατολισμό της οικονομίας. Το πρόγραμμα επενδυτικών μεταρρυθμίσεων που έχει προτείνει ο ΣΕΒ στο επενδυτικό του συνέδριο το 2018, εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρο μιας και έχει αξιοποιηθεί στο ελάχιστο από τη δημόσια διοίκηση. Από τις 70 προτάσεις χρήσιμων μεταρρυθμίσεων, η συντριπτική πλειοψηφία (43) δεν παρουσιάζει ουσιαστική πρόοδο, μόνο 2 παρουσιάζουν ουσιαστική πρόοδο, ενώ 25 έχουν μερική πρόοδο».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων (IRC) της BusinessEurope, κ. Niklas Bergstrom, δήλωσε: «η Επιτροπή εξέτασε στη συνεδρίαση της στην Αθήνα πώς η νέα στρατηγική για το ελεύθερο εμπόριο και τις επενδύσεις θα προωθήσει αποτελεσματικά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προϋποθέτουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον με λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερα εμπόδια για τον επενδυτή, σεβασμό στο κράτος δικαίου, ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς και ευκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ειδικά για τις ΜμΕ.».

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση ήταν παρών ο κ. Λόης Λαμπριανίδης, ΓΓ Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο οποίος παρουσίασε τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της χώρας στην Επιτροπή, ενώ στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, κ. Δημήτρης Λιάκος, παρουσίασε στην Επιτροπή τις πρωτοβουλίες για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα