«∆εν μπορώ να ακολουθώ έναν αρχηγό που δεν πιστεύω και δεν εμπιστεύομαι»

0

Την παραίτηση Τσολάκη διαδέχθηκε η ανεξαρτητοποίηση Μαργαρίτη. Ο πρώτος (Γιάννης Τσολάκης) παραιτήθηκε και επίσημα, προ δύο ημερών, από την δημοτική παράταξη της Συμπολιτεύσεως («Ενωμένοι Μπορού-
με» του δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ∆ημήτρη Λιανού). Στο χτεσινό δημοσίευμα της «Κυκλαδικής», αναφέρεται ένας από τους λόγους που οδήγησαν τον κ. Τσολάκη σε παραίτηση. Και είναι ο λόγος αυτός, ο εξής: «…Μετά από 9 χρόνια ενεργής συμμετοχής στην τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσα να προσφέρω στον τόπο μας από μία θέση ευθύνης που θα αναλογούσε στην μέχρι τώρα προσφορά μου στα κοινά. ∆εδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό, παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την παραίτηση μου…».Η δεύτερη (Παρασκευή Μαργαρίτη) ανεξαρτητοποιήθηκε και επίσημα χτες από την ίδια παράταξη (αφού προηγουμένως υπέβαλε στον πρόεδρο του ∆ημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Φώτη Μαυρομμάτη) την παραίτησή της… «διότι δεν μπορώ να ακολουθώ έναν αρχηγό που δεν πιστεύω και δεν εμπιστεύομαι».

Η συνέχεια στην έντυπη έκδοση της Εφημερίδας “Κυκλαδική”

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα